leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van X Pet bij de uitvoering van opdrachtendie niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. 

Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moetenuitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door X Pet; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijkebevestiging.


Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen

Binnen deze termijn kunt u debestelling zonder opgave van redenen annuleren

Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@xpet.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor u risico). 

Retourneer de producten binnen de gesteldetermijn aan:

X Pet Distributie Centrum
zwijning 23
4051DJ Ochten


Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten worden niet vergoedMochten de producten beschadigd of gebruikt zijn

dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteldbedrag in rekening gebracht.

kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkelzou doen,

en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

De kosten van de retourzending zijn voor uw rekening alleen bij TNT Post.Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt

ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending,

 snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

* Games, films of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.


Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht

waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren

Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruildeproduct eveneens gebreken vertoont

kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedragHet is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangtRaadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten

rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzondervermogen

zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillenover wisselkoersen en chequesonderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper isgevestigd. 

Wanneer er fouten op deze website staan zoals prijzen of teksten zijn wij ten alle tijden gerechtigdom de bestelling te annuleren.